Alam siber adalah pemacu masa depan

Search This Blog

Saturday, February 27, 2010

KEBAIKAN SIBER

Apa yang menjadi kelebihan internet? Pertanyaan seperti ini pasti muncul bagi setiap orang yang ingin lebih jauh melayari dunia internet.1. Kemampuan grafik internet memungkinkan kita untuk memperlihatkan jenis produk yang ada dan mendeskripsikan pelayan yang anda berikan secara dinamik dan dalam format yang interaktif. Anda juga dapat membuat brosur berwarna dan menyebarkannya tanpa dibebani kos cetakan.

2. Halaman Web akan membantu dalam bidang perusahaan. Hanya dengan pelaburan yang relatif kecil, produk anda mampu tersebar luas di dalam pasaran global. Walaupun usaha anda hanya sebuah bisnes berskala lokal atau kecil, pelaburan anda mampu bersaing di peringkat antarabangsa.

3. Terdapat banyak perusahaan yang menggunakan internet untuk berhubung dengan pelanggan dan berkomunikasi tentang perusahaan. Ketika anda berhubung melalui internet dengan ISP (Internet Service Provider) anda boleh menggunakan internet selama beberapa jam dan mengirimkan seluruh e-mail tanpa kos tambahan.

4. Pelanggan selalu ingin tahu apakah mereka dapat memperoleh jawapan mengenai pertanyaan dan keluhan-keluhan mereka tanpa kehilangan banyak waktu dengan menggunakan telefon. Internet adalah pilihan tepat. Mengapa? Kerana internet merupakan suatu pilihan yang memudahkan, bagi mereka yang tidak suka dengan sistem voice-mail, untuk menggunakan format online dan atau e-mail.

5. Tidak pernah sebelumnya seluruh masyarakat dunia dapat berhubungan dengan mudah antara satu dengan yang lain dalam mencari dan bertukar informasi mahupun idea sebelum wujudnya internet. Melalui newsgroups, mailing list dan e-mail, ianya dapat menghubungkan anda dengan laman-laman web yang anda inginkan dengan cepat dan mudah.

6. Internet merupakan sumber yang luas (vast resources) yang memungkinkan untuk menemukan vendor atau layanan peribadi untuk memenuhi keperluan perniagaan. Anda tidak perlu ke perpustakaan untuk mencari sumber-sumber rujukan. Terdapat banyak industri kini telah memiliki halaman web sendiri tempat anda untuk mencari informasi. Anda dengan mudah dapat mencapai informasi yang anda perolehi tanpa harus menggunakan perkhidmatan telefon.

Maklumat lanjut sila layari http://www.angelfire.com/biz7/b_amierr/kebaikan_internet.html

No comments: